Fem viktiga delar i enhetlig kommunikation

Trend: Fem viktiga delar i enhetlig kommunikation

Hämta kostnadsfri e-bok

Fyll i formuläret nedan

* required fields

Företagen kan bygga upp en stark grund för kommunikationen genom att göra det enkelt för de enskilda att komma åt den information de behöver och underlätta kontakter i teamen. Tekniken har en kritisk roll i den här processen eftersom många team arbetar på flera platser, använder flera olika enheter och har skiftande arbetssätt.

Med telefoni, snabbmeddelanden, konferenser och andra möteslösningar i en enda miljö, som är tillgänglig på flera klienter, kan företagen erbjuda rätt verktyg för olika arbetssätt och kommunikationsbehov.

När företagen går över till lösningar för enhetlig kommunikation är det fem viktiga trender som driver på utvecklingen. Upptäck vilka de är och vilka tekniklösningar som skapats för dessa behov.

Ladda ned den här kostnadsfria interaktiva e-boken och ta del av teknikens fördelar.

https://info.microsoft.com/ww-thankyou-5-Essentials-of-Unified-Communications.html?LCID=SV

Hämta e-bok