Människa – Maskin mot digital huliganism

Anmäl dig nu

Fyll i det här formuläret om du vill anmäla dig till webbseminariet

*required fields

Människa – Maskin mot digital huliganism

On Demand

Hur förflyttar vi vårt tankesätt och förmåga att bemästra de moderna hoten? Förstå hur samspelet människa-maskin hjälper till i förflyttningen och låt maskinlärande och AI göra mer av säkerhetsjobbet.

Talare: Predrag Mitrovic och Björn Axell, Microsoft

https://resources.office.com/sv-se-thankyou-WE-O365-WBNR-FY18-06Jun-05-Maskin-mot-digital-huliganism-MCW0007553.html