Framtidens arbetsplats i offentlig sektor
-När förändring är det nya normala, dag 2

Anmäl dig nu

Fyll i det här formuläret om du vill anmäla dig till webbseminariet

*required fields

Framtidens arbetsplats i offentlig sektor
-När förändring är det nya normala, dag 2

29 april, 2020, 09.00-11.00

Förändringstakten på den moderna arbetsplatsen är snabbare än tidigare. Det tar knappt en vecka utan att en ny digital innovation eller en ny teknisk strategi skakar på status quo. Trots dessa innovationer sker processen med att anpassa sig till nytt beteende på arbetsplatsen i en mänsklig takt. För förändringar på arbetsplatsen handlar om mer än teknik, det omfattar människor, organisationsstruktur och kultur.

Microsoft välkomnar till det digitala seminariet Framtidens arbetsplats i offentlig sektor den 28-29 april 2020.

Vi kommer att dela insikter från den senaste studien i samarbete med London Business School och KRC Research under 2019 "När förändring är det nya normala". Här kommer vi bland annat att titta på vad innovativa och framgångsrika organisationer gör som är framgångsrikt när det gäller mötet mellan kultur, ledarskap och teknik på arbetsplatser. Ett särskilt fokus under dagen kommer att ligga på samarbete mellan avdelningar och ansvar, och vi har bjudit in organisationer som kommer att dela praktiska tips om hur vi ska planera för successivt införande av digitala interaktionsverktyg.

Evenemanget är relevant för beslutsfattare på olika nivåer och alla verksamhetsgrenar, så som kommunikation, HR, verksamhetsutveckling.

Vänligen observera att du behöver anmäla dig till båda dagarna för att få tillgång till hela programmet.

Agenda för 29 april, dag 2:

09:00–09:05 Genomgång av agenda
09:05–09:25 Hur engagerar man alla medarbetare inom en kommun?
09:25–10:20 Premiär: Stödteamet för Teams - en praktisk mall för er Teamslansering
10:20–10:50 Hur kan man göra det möjligt för användare att analysera, agera och automatisera så att det hjälper alla att delta i och driva effektivitet genom digital transformation?
10:50–11:00 Avslutning och summering

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i agendan.

https://resources.office.com/sv-se-thankyou-WE-M365-WBNR-FY20-04Apr-29-Framtidens-arbetsplats-i-kommunsektorn-SRDEM17048.html