Driv ert idé- och förbättringsarbete direkt i Microsoft Teams med Wide Ideas

Anmäl dig nu

Fyll i det här formuläret om du vill anmäla dig till webbseminariet

*required fields

Driv ert idé- och förbättringsarbete direkt i Microsoft Teams med Wide Ideas

19 mars, 2020 09.00-10.00

Driv ert idé- och förbättringsarbete direkt i Microsoft Teams

I dag ställs höga krav på samverkan genom att kontinuerligt och öppet lyfta fram förbättringar och nya idéer för att klara de stora samhällsutmaningarna inom offentlig sektor.

Genom att utveckla er digitala arbetsplats, O365, till en plattform som hanterar ert idé- och förbättringsarbete ökar era möjligheter att nyttja era resurser mer effektivt och att hitta nya lösningar. Vi kommer berätta och visa hur ni kan spara på kostnader och resurser samtidigt som ni minskar den totala ledtiden i stora organisationer.

 Anställda är redan överbelastade med antalet verktyg de behöver använda för sin dagliga verksamhet. Att lägga till ett fristående verktyg för digital hantering för idé- och förbättringsarbete ökar risken för att anställda inte deltar samt fördyrande kostnader i hantering. Genom att utveckla O365 skapar ni en transparens, öppenhet och delaktighet för alla medarbetare genom verktyg de känner och använder varje dag.

Vi hoppas ämnet är intressant och att du vill anmäla dig!

Målgrupp: Beslutsfattare inom IT eller verksamheten

https://resources.office.com/sv-se-thankyou-WE-M365-WBNR-FY20-03Mar-19-Drive-your-idea-and-improvement-work-directly-into-Microsoft-Teams-SRDEM13868.html