Work Reworked

Fyll i formuläret och ladda ned e-boken

Ladda ned nu

*required fields

Work Reworked

Dagens företag befinner sig i en konstant omorganisation. Förändringar har blivit det nya normalläget i alla företag och branscher. Men det finns vissa kritiska faktorer som är avgörande för vilka företag som kan frodas i konstant omvandling och vilka som inte klarar trycket.

För att hjälp företag att hantera förändringarna idag har Microsoft samarbetat med London Business School och KRC Research i en undersökning om hur företag bäst kan anpassa sig för att uppnå konkurrensfördelar. I detta whitepaper kan du läsa om:

– Hur innovativa företag bryter ner vattentäta skott och kopplar samman medarbetare, samt bygger upp företagskulturer där medarbetarna uppmuntras samarbeta även utanför teamet.
– Hur de bästa teamen utnyttjar tekniken för att förenkla arbetet mellan olika team och avdelningar, för att kunna bidra när som helst, var som helst.
– Varför fler möjligheter på arbetsplatsen är så viktigt för innovation, och hur medarbetare på innovativa arbetsplatser får hjälp att fatta viktiga beslut.
– Samt varför företagen inte är förberedda för distraktionerna som finns på en modern arbetsplats, där mer än hälften av arbetstiden går förlorad pga. avbrott.

Hämta vårt whitepaper redan idag och upptäck hur företag kan bygga upp och upprätthålla en företagskultur med konstant innovation och inlärning.

https://resources.office.com/sv-se-thankyou-WE-M365-CNTNT-FY20-01Jan-16-Work-Reworked-SRGCM3192.html
Ladda ned nu