Work Reworked

Fyll ut skjemaet for å laste ned

Last ned nå

*required fields

Work Reworked

Dagens firmaer opplever stadige organisasjonsendringer. I alle typer bedrifter og bransjer har endring blitt den nye normalen. Imidlertid finnes det viktige faktorer som avgjør hvilke bedrifter som blomstrer i tider med transformasjon – og hvilke som blir forbigått.

For å hjelpe organisasjoner med å håndtere den raske omveltningen har Microsoft inngått samarbeid med London Business School og KRC Research for å undersøke hvordan firmaer best kan oppnå konkurransefortrinn. I dette tekniske dokumentet kan du lese om:

– hvordan innovative firmaer bryter ned siloer, knytter sammen ansatte og skaper en kultur der ansatte oppfordres til å samarbeide med andre avdelinger
– hvordan de beste avdelingene utnytter teknologi for å gjøre det enklere å jobbe på tvers av organisasjonens grenser og bidra når som helst fra hvor som helst
– hvorfor myndiggjøring på arbeidsplassen, der ansatte oppfordres til å ta viktige beslutninger, er avgjørende for innovasjon
– og hvorfor bedrifter ikke ennå er rustet til å håndtere forstyrrelsene på en moderne arbeidsplass, slik at de skusler bort over halvparten av arbeidstiden hver uke

Last ned det tekniske dokumentet for å oppdage hvordan firmaer kan bygge og vedlikeholde en kultur som dyrker innovasjon og læring.
https://info.microsoft.com/en-thankyou-WE-M365-CNTNT-FY20-01Jan-29-Work-Reworked-SRGCM3205.html
Last ned nå